להיות גם וגם

מה שקורה כשאני פוגשת עיתונאית בחופשה

// מגזין נשים

// מאת: חגית ששר

// 15 יוני 2018

 

about me in the press magazine nashim

about me in the press magazine nashim

about me in the press magazine nashim

about me in the press magazine nashim